Abogado

Anna Suárez

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona

Menció en Dret Públic

Graduada en Criminologia per la Universitat de Barcelona

Menció en Seguretat i Prevenció

L’any 2017 s’integra al Departament de Dret Públic de BEL Advocats en el que desenvolupa l’activitat professional en l’assessorament jurídic tant a Administracions públiques com a privats en matèria de Dret administratiu, concretament, dret urbanístic, dret local, contractació administrativa i responsabilitat patrimonial de l’administració pública.

Destaca en l’actualitat l’assessorament jurídic directe i presencial del Consorci del Besòs i de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.

Així mateix, durant la seva trajectòria laboral, ha realitzat assessorament jurídic a l’administració pública en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.