Barcelona Espai Legal Advocats. S.L.P., és la societat titular i responsable de www.beladvocats.com, la qual figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Full 376405, Volum 40826, Inscripció 1ª, amb CIF número B-64951668 i domicili social al carrer de Av. Diagonal, 442 bis, 3r., 08037 de Barcelona, amb email info@beladvocats.com.

Barcelona Espai Legal Advocats, S.L.P., assessora als seus clients, seguint les normes deontològiques que estableix l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.

El lloc web www.beladvocats.com és estrictament informatiu per donar a coneixer els serveis i especialitats que pot oferir als seus clients Barcelona Espai Legal Advocats, S.L.P. i en cap cas s’ha de prendre la informació que s’hi publica com un mitjà d’assessorament. La utilització de la mateixa es responsabilitat exclusivament de l’usuari.