Advocat

JOSEP LLUIS JORI

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona) en 1976. Membre del Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona (Col·legi d’Advocats de Barcelona) i Magistrat actualment en llicència voluntària.

Els seus trenta anys d’experiència en aspectes legals li han permès estar a càrrec de diferents llocs dins de l’àrea judicial durant vint anys. Avui dia i des dels últims deu anys, ha exercit lliurement com a advocat. Part de la seva experiència laboral abans de la creació de Bel Advocats va ser en la signatura d’advocats Uría Menéndez i Jiménez de Parga Advocats.

Des del començament de la seva carrera professional s’ha dedicat al dret privat i al dret penal.

També ha estat professor de Dret civil a la Universitat de Barcelona i professor de Dret mercantil a la Universitat Pompeu Fabra. A més, també ha impartit classes de legislació processal en l’Acadèmia de Policia de Catalunya. Actualment, només es dedica a exercir la professió jurídica.

A més d’això, també ha escrit articles per a diverses revistes jurídiques. Alguns dels seus articles i publicacions són: “Sancions en el Codi Penal de 1995” (“Els penis en el Codi Penal de 1995”), “Protecció legal per a nens” (“La protecció jurídica dels menors”); i la “Responsabilitat en la Llei Concursal” no publicada.