Presentació

Bel Advocats, acrònim de Barcelona Espai Legal, Advocats S.L.P., és un despatx d’advocats que neix l’1 de gener de l’any 2009, a partir de la iniciativa de dos vells amics i companys de curs, en Josep Lluis Jori Tolosa i en Joan Recasens Calvo, amb una dilatada experiència en el món del Dret, tant en l’àmbit de l’Administració com en el de l’exercici lliure de la professió. Immediatament s’afegeixen a la iniciativa altres tres advocats, companys de professió, de manera que el nucli de Bel Advocats el formen els seus cinc socis constituents.

La vocació de Bel Advocats és ser un despatx d’advocats obert i modern, que ofereixi un servei personalitzat, immediat i eficaç als seus clients. Constitueix una de les prioritats màximes del nostre treball no defraudar en cap cas la confiança dipositada per les persones que ens encomanen la gestió i resolució dels seus assumptes de caire jurídic. Els trets fonamentals que caracteritzen les actuacions de la firma Bel Advocats són els següents:

Especialització. L’experiència i la formació dels professionals que conformen Bel Advocats permet oferir al client un tracte personalitzat i directe. El sistema de treball d’alta especialització desenvolupat per Bel Advocats, possibilita que, en cada cas, el

Despatx pugui identificar tant al professional més adequat per a la gestió i resolució del conflicte jurídic plantejat, com la solució òptima al mateix. En el cas que l’assumpte plantejat tingui un caire transversal, la diferent especialització dels professionals de la firma permetrà també trobar la millor solució.

Qualificació professional. A Bel Advocats conflueixen professionals amb una llarga experiència en el món del Dret, amb professionals més joves amb una sòlida i àmplia formació. Els advocats que integren el col·lectiu de Bel Advocats estan compromesos amb el Dret com a fenomen viu i canviant i això suposa una ferma voluntat d’actualització mitjançant un procés de formació continuada. D’altra banda, la institucionalització de sessions internes en l’àmbit del Despatx permet posar en comú entre els seus professionals els coneixements i les experiències de cadascú, fent efectives les diferents sinèrgies.

Servei directe. La vocació de Bel Advocats és la d’oferir un servei directe als clients, tant a empreses i Administracions com a clients particulars. A Bel Advocats sempre respondrà l’advocat encarregat del cas, doncs la relació de confiança constitueix una premissa bàsica de les actuacions dels advocats de la firma davant els seus clients.