Advocat

ANGEL GARCÍA CASTILLEJO

En l’actualitat exerceix l’advocacia i és soci director al Despatx Madrid Espai Legal Advocats, S.L.P. (MEL Advocats S.L.P.)

Ha estat Conseller de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Nomenament per Reial decret 1630/2005 de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre de 2005) fins el 7 d’octubre de 2013.

Inicia la seva trajectòria professional el 1986 com a advocat exercint al Col·legi de la Rioja i posteriorment, al Col·legi de Madrid. En l’exercici de la seva activitat com a advocat a la Rioja i lletrat de la Unió d’Agricultors i Ramaders de la Rioja (UAGR) forma part de les negociacions col·lectives en la representació patronal.

Entre 1989 i 1997 va ser Director Tècnic del Gabinet i Coordinador del Grup Parlamentari d’IU-IC del Congrés dels Diputats i el Senat.

Des 1997 fins a 2003 va exercir diferents càrrecs de responsabilitat en la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, com ara sotsdirector d’Audiovisual, sotsdirector de Serveis Telemàtics i Interactius i sotsdirector d’Ofertes al Mercat. En l’exercici de les seves responsabilitats en la CMT, entre 1998 i 1999 va ser secretari dels Capítols de l’Audiovisual (Publicitat Audiovisual, Indústria dels Continguts Audiovisuals i Mitjans – Televisió).

Entre 2003 i 2004 va exercir el càrrec de Secretari General de l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial “Autocontrol”.

A l’abril de 2004 va ser nomenat Assessor del Secretari d’Estat de Comunicació, del Ministeri de la Presidència, en matèria de comunicació, càrrec que va exercir fins que va ser designat conseller de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions al desembre de 2005.

És Professor de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Carlos III de Madrid. Professor del Màster de comunicació audiovisual de Servei Públic de la UNED. Professor de Dret de la Publicitat i Propietat Intel·lectual de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Consultor del Banc Mundial per a projectes relacionats amb el sector audiovisual i les telecomunicacions (2011- fins a la data):

Projecte de revisió i recomanacions sobre model de televisió i ràdio públiques a República Dominicana (2011).

White PaperonPublic Mitjana, Social Cohesion and Development in Latinamérica (2012).

Soci-Economic Impact Study Brazilian National Digital Public Broadcasting Network Operator (RNRPD) October 2012-February 2013

Consultor en matèria de comunicacions de la Comunitat Andina juntament amb l’Associació d’Operadors de Telecomunicacions de la Comunitat Andina (ASETA) en el projecte:

“Prestació de serveis d’assessoria tècnica per dissenyar un pla d’acció a desenvolupar a nivell comunitari per tal d’implementar mecanismes que permetin comptar amb una tarifa nacional a través de” roaming “, independent de la xarxa (nacional o estrangera) a les zones frontereres, solucionant la problemàtica de “roaming inadvertit” sobre telefonia mòbil en aquestes àrees “. (2012).

Consultor de la Unió Internacional de Telecomunicacions (U.I.T.) per a projectes relacionats amb la regulació de les comunicacions (en l’actualitat).

També ha exercit la docència a la Universitat Complutense de Madrid; a la Universitat Nacional d’Educació a Distància; a l’Institut d’Estudis Borsaris de Direcció d’Empresa Tecnològica; en l’ICADE; a la Universitat San Pablo-CEU; ia la Universitat Anáhuac del Sud a Mèxic. Professor convidat a la Universitat de Xile ia la Universitat Externat de Colòmbia.

En la seva trajectòria internacional, destaca la seva participació en el programa de visitants internacionals del “Bureau of Educational and Cultural Affaire” (BECA) del Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica.

També va participar com a expert a la República Txeca en el Twiningproject “Strengtheningregulation / Enforcement of telecommunicationsAcquis” de la Comissió Europea, per a l’elaboració d’un model teòric d’organisme regulador de les telecomunicacions, l’audiovisual i dels serveis telemàtics i interactius a Txèquia. Novembre de 2001.

Forma part del Consell Assessor del Centre Espanyol de Subtitulat i Audiodescripció (CESyA) dependent de Reial Patronat per a la Discapacitat del Govern d’Espanya i és membre del Patronat de la Fundació “Desenvolupament Comunitari”.

Ha col·laborat en la redacció de diferents iniciatives legislatives i reguladores dins el sector de les telecomunicacions, el periodisme i l’audiovisual, entre les que destaquen entre altres, la Llei de liberalització de les telecomunicacions, la Llei de Telecomunicacions per cable, la Llei de la ràdio i la Televisió de titularitat estatal, la Llei general de telecomunicacions (1998, 2003, 2010) la Llei de la ràdio i la Televisió de titularitat estatal, la Llei de regulació de la televisió local per ones terrestres, la Llei orgànica reguladora de la clàusula de consciència dels periodistes o la normativa reguladora de la TDT a Espanya, entre d’altres.

En l’àmbit editorial ha publicat nombroses obres (llibres i articles) sobre el dret de la informació, els organismes reguladors del sector audiovisual, el servei universal, el servei públic de ràdio i televisió i televisió educativa, entre altres.

Les seves Tesis doctorals en Dret i en Ciències de la Informació han versat, respectivament, sobre “Règim jurídic del professional de la informació” i “La televisió de pagament en el mercat audiovisual espanyol”.